PROGRAM W SZKOLE MISYJNEJ

I ETAP
Uczestnictwo w sześciu (w tym trzy online) zjazdów/spotkań weekendowych w ciągu roku. Oddanie zadanych prac, zaliczenie określonych przedmiotów oraz przeczytanie książek i oddanie wypracowań.

PRZEDMIOTY:           
Przygotowanie misjologiczne
     Wstęp do misjologii
     Wstęp do antropologii
     Charakterystyka różnych religii i kultur
Przygotowanie do pracy w zespole
     Etapy rozwoju zespołu
     Praca w zespole - ćwiczenia
     Poznawanie Bożego obdarowania i różnorodności obdarowań
Przygotowanie biblijne
     Studiowanie Biblii
     Ewangelizacja i uczniostwo


Lektury: 3 książki, które należy przeczytać i oddać wypracowanie
1. Odsłonięta tajemnica, Bob Sjogren
2. Nikt nie rodzi się uczniem Chrystusa, Walter Hendrichsen
3. Książka do wyboru - życiorys misjonarza

Od 2-go zjazdu (na każdym zjeździe): praca w grupach nad projektem wyjazdu misyjnego.

Przewidujemy program mentorski dla każdego uczestnika szkoły. Mentorami będzie personel Szkoły Misyjnej.


II ETAP
Kilkutygodniowy zagraniczny wyjazd misyjny (praktyka) - przygotowany przez uczniów w trakcie zjazdów.

JAK SIĘ ZAPISAĆ DO SZKOŁY MISYJNEJ?

 

 

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy przesłać 

do 15 października 2023 na adres dziekana Roberta Boryczki następujace dane:

1. podanie z motywacją uczestnictwa w szkole potwierdzone przez pastora (lidera)

2. własne świadectwo nawrócenia

3. wypełniony przez siebie kwestionariusz przyjęcia

 

 

Copyright © 2022 Szkoła Misyjna