Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody... (Mt 28,18-19)

PRAKTYKI MISYJNE


Szkoła umożliwia wyjazdy na praktykę do kultur: prawosławnej, islamu, hinduizmu i buddyzmu.

PRZYKŁADOWO
Zapraszamy na wyjazd misyjny do Mołdawii. Jest to najbiedniejszy kraj w Europie, z rocznym dochodem narodowym na 1 mieszkańca około 2240 dolarów (2017 rok). Średnia krajowa na rękę to 3896 lej (około 786 zł) miesięcznie (dane z 2015 roku). Mołdawia jest miejscem zamieszkania kilku różnych narodów: Mołdawian, Rosjan, Ukraińców, Bułgarów i Gagauzów - nacji o tureckim pochodzeniu. Mołdawianie w większości należą do kościoła prawosławnego. Chociaż niewielu chodzi do kościoła i mało kto słyszał Ewangelię, uważani są za duchowo otwartych. Ewangeliczne kościoły rosną pomimo chwilowych prześladowań i wzrastającej biedy.

Zakwaterowanie będzie w wioskach u rodzin lub w budynku kościelnym (zabrać ze sobą śpiwory!).

Będzie serwowane dobre mołdawskie jedzenie.

Przewidywane koszty wyjazdu: $200 dla osoby + koszty podróży (ok. $150).

Przewidujemy na wyjazd grupę ok. 10-osobową.

Ostateczny termin zgłoszeń mija  ...... Chętni na wyjazd powinni wypełnić i przesłać APLIKACJĘ do  ......

Wypełnioną  i zeskanowaną aplikację przesłać na adres: ..........................................................

Po odesłaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu się - proszę o wysłanie przedpłaty w wysokości .... zł (do ..........). Konto będzie podane po potwierdzeniu zgłoszenia.

Uczniowie i absolwenci Szkoły Misyjnej nie muszą wypełniać aplikacji - wystarczy zgłoszenie się i po potwierdzeniu zakwalifikowania się wpłata przedpłaty!

Dokonanie przedpłaty jest warunkiem koniecznym do uczestniczenia w projekcie. W wypadku wycofania się z wyjazdu, przedpłaty nie będą zwracane.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres koordynatorów wyjazdu:
................................................................


Robert B.
(Dziekan - Szkoła Misyjna)   
Copyright © 2022 Szkoła Misyjna