KURS I: "DZIEJE APOSTOLSKIE"

Czytając Dzieje, bez trudu zauważamy, że Łukasz nie jest tylko historykiem badającym jakieś dawne dzieje. Kultura hebrajska czy grecka, czy wreszcie rzymska - nie interesują go. Jego dzieło zaś wyraża troskę o cały świat, wskazuje gdzie jest ratunek dla świata. Ciągle też, już przez dwadzieścia wieków, przypomina Kościołowi o celu jego istnienia na tej ziemi.
Fitch Alger M., "Czytając między wierszami", Warszawa 2000

A więc sam odkryj, co Słowo Boże mówi na temat rozwoju Kościoła, znaczenia misji i warunków przebudzenia! A przede wszystkim odkryj Boga - Pana historii i Króla nadchodzącego Królestwa Bożego!

Kurs: 

- Jest całkowicie bezpłatny.

- Składa się z 12 lekcji.

- Przerobienie jednej lekcji zajmuje od 2 do 3 godzin.

Przechodzenie przez Kurs polega na tym, że nauczyciel wysyła lekcję przez e-mail. Należy odpowiedzieć na zawarte w niej pytania w oparciu o podane fragmenty i odesłać e-mail nauczycielowi. Odpowiadać należy w miejscach zaznaczonych na żółto (w miarę zwięźle, w punktach lub 2-3 zdaniach). Pytania w nawiasach są dla bardziej dociekliwych - mniej dociekliwi nie muszą na nie odpowiadać. Do każdej lekcji dołączony jest artykuł (artykuły), który należy przeczytać dopiero, gdy odpowiada się na pytanie zawarte w lekcji - dotyczące właśnie tego artykułu. Po sprawdzeniu lekcji nauczyciel prześle następną. Jeśli w wypełnionej lekcji pojawią się jakieś błędy czy wątpliwości, to na początku kolejnej lekcji nauczyciel poda wszystkie swoje ewentualne uwagi co do poprzedniej lekcji. Zarówno uczeń jak i nauczyciel mają tydzień na udzielenie odpowiedzi.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają dyplom zakończenia kursu i książkę niespodziankę w nagrodę.

Przejdź do:
ZAPISY

Co powiedzieli uczestnicy kursu?

KURS II: "CZYŃCIE UCZNIAMI NARODY"

Moc Ewangelii przemieniająca życie indywidualnych ludzi jest w jasny sposób widoczna w historii Nowego Testamentu. Czy jednak Ewangelia jest też rozwiązaniem dla całych kultur i narodów zniewolonych ciemnością i ubóstwem? Czy chrześcijanie rozumieją moc Bożej prawdy, która przemienia całe społeczeństwa?

Biorąc udział w kursie opartym na książce Darrowa Millera "Czyńcie uczniami narody" przekonasz się, że Boża prawda nie tylko kruszy duchowe kajdany grzechu i śmierci, lecz uwalnia całe społeczeństwa od zwiedzenia i ubóstwa.

Kurs:

- Jest całkowicie bezpłatny.

- Składa się z 14 lekcji.

- Przerobienie jednej lekcji zajmuje ok. 3 godzin.

Przechodzenie przez KURS polega na tym, że nauczyciel wysyła artykuł (rozdział książki) przez e-mail. Należy przeczytać artykuł i odpowiedzieć na zadane na końcu pytania. Odpowiedzi na pytania należy odesłać na adres e-mail nauczycielowi. Po otrzymaniu odpowiedzi nauczyciel prześle następny artykuł. Jeśli pojawią się jakieś błędy czy wątpliwości, to na początku kolejnej lekcji nauczyciel poda wszystkie swoje ewentualne uwagi co do poprzedniej lekcji. Zarówno uczeń jak i nauczyciel mają tydzień na udzielenie odpowiedzi.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają książkę niespodziankę w nagrodę.

Przejdź do:
ZAPISY

Co powiedzieli uczestnicy kursu?

Copyright © 2022 Szkoła Misyjna